Nikah Kıyma Duası

İmam veya nikahını kıyacak olan kişilerin bu duayı yapmaları güzeldir. Nikahı kıyanların çoğu bu duayı yapmaktadırlar. Ezberlenmeli ve okunmalıdır.


Nikah Kıyma Duası Arapça ve Okunuşu

"Allahummec'al haze'l-akde meymunen mubaraken vec'al beynehuma ulfeten ve mehabbeten ve karara; ve la tec'al bey*nehuma nefraten ve fitneten ve firra. Alliihumme ellif beynehuma kema ellefte beyne Ademe ve Havvae ve kema ellefte beyne Muhamınedin ve Hadi'cete'l- Kubra ve kema ellefte beyne Aliyyin ve Fahımete'z-Zehra.

AlHihumma'ti lehuma evladen salihan ve rızkan vasi'an ve 'umran tavila.
Allahumme yessir emrahuma ve kessir 'umrahuma ver*zukhuma rızkan ya hayra'r-razikln.Ve kerrim hulukahuma ve hassin halkahuma vahluf lehuma halefen ya ahsene'l-ha*likın.
Allahummesturna bisetrike'l-cemili bi'n-nikahi ani's-si*fahi ya settar. Ve la tekşif sırrahuma vağfir şerrahuma ya ğafuru ya ğaffar.

Allahumme kessir ummete Muhammedin bihurıneti nebiy*yike Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem.Rabbena heb lena min ezvacina ve zurriyyatina kurrate a'yunin vec'alna li'l-muttakine imama.
Rabbena atina fi'd-dunya hasaneten ve fi'l-ahirati hase*neten ve kına 'azabe'n-nar."

Nikah Kıyma Duası Anlamı
Allah'ım! Huzurunda nikahlarını kıydığımız şu iki genci ömürleri boyunca mesud ve bahtiyar eyle; ömürlerine Bereket, vücutlarına sıhhat, rızıklarına genişlik ihsan eyle; ahlakları*nı güzelleştir, kendilerine yararlı çocuklar lütfeyle. Kendileri*ni doğru yoldan, İslam'ın yolundan ayırma; kötü yollara sap*maktan koru; sırlarını faş eyleme; günahlarını bağışla ey bağışlaması bol Rabbimiz! Allah'ım! Muhammed aleyhi's*selam yüzü suyu hürmetine dualarımızı kabul buyur.Peygambe*rimize bizden salat ve selam ulaşıir. Rabbimiz! Bizi cehennem azabından koru.
Subhane rabbike rabbi'l-'izzeti amma yasiffın, ve selaimun ale'l-murselln, ve'l - hamd u lillahi rabbi'l-alemıne'l-fatiha. Ansiklopedik Büyük Dua Kitabı, Rauf Pehlivan, 2003

Yazar: www.duasi.org Muhammed Üstün

Nikah Kıyma Hakkında Yorumlar

Yorum Yapılmamış

Bu Konuya Yorum Yapabilmek İçin, Üye Olmalı yada Üye Girişi Yapmalısınız.

Sitemap - Kullanım Şartları